25.02.2023(subota) – popunjeno 26.02. – novi termin Preparacija zuba za keramicke nadoknade (krunice i fasete)

25.02.2023(subota) – popunjeno 26.02. – novi termin Preparacija zuba za keramicke nadoknade (krunice i fasete)

25.02.2023(subota) – popunjeno 26.02. – novi termin Preparacija zuba za keramicke nadoknade (krunice i fasete)

Centar omogućava praktičan rad na fantomima i specijalnim visokokvalitetnim modelima.

Na kursevima se koriste najsavremeniji materijali, iz palete firme Ivoclar.

 

Svaki polaznik ima obezbeđenu:
– Fantom glavu sa odgovarajućim modelom za brušenje
– Svoju stomatološku mašinu sa nasadnim instrumentom
– Reflektor
-LCD ekran za pracenje predavanja
-Odgovarajuće instrumente i borere
-Maske, kape, rukavice, mantile za rad i sve ostalo što je potrebno

 

-ZA PRIJAVU I DODATNE INFORMACIJE-

+381 69/11-606-55

*broj mesta je ogranicen*

Kurs: PREPARACIJA ZUBA ZA KERAMICKE NADOKNADE

 Predavač: Profesor doktor Aleksandar Todorović 

 Datum održavanja kursa: 25.02. (POPUNJENO)

NOVI TERMIN 26.02.

 Mesto održavanja kursa: Trening centar Akord Dental, Skerlićeva broj 8, Kragujevac 

 

PROGRAM 10.00-19.00  

10:00-13:00
Teorijski deo: Bezmetalni sistemi – podela, indikacije, praktična primena. Preparacija zuba za bezmetalne krune i fasete.
Demonstracija: preparacija za bezmetalne nadoknade i preparacija centralnog inciziva za sva tri tipa faseta

13:00-13:30 – Pauza za ručak

13:30-18:00
Praktični deo: praktičan rad polaznika brušenje zuba centralnog sekutića, očnjaka, premolara i molara.

18:00-19:00
Principi cementiranja bezmetalnih nadoknada.
Pitanja i odgovori

❗️Svaki polaznik na kraju kursa dobija sertifikat Ivoclar-Vivadent.

Predavač

Profesor
aleksandar todorović

Prof. dr Aleksandar Todorović je redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na diplomskoj, poslediplomskoj i specijalističkoj nastavi. Predaje fiksnu, mobilnu predkliničku i kliničku stomatološku preotetiku, implantologiju i kompjuterizovanu stomatologiju. Specijalista je stomatološke protetike. Magistar i doktor stomatoloških nauka Univerziteta u Beogradu.

Član je brojnih domaćih i internacionalnih stručnih udruženja i predsednik udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju Srbije. Učestvovao je u preko 10 domaćih i evropskih naučnih projekata, od kojih je jedan i vodio. Napisao je preko 20 SCI radova, a na stručnim skupovima održao preko 300 predavanja. Rukovodi brojnim kontinuiranim edukacijama.