Implant protetika – konvencionalno otiskivanje i cementiranje

Implant protetika – konvencionalno otiskivanje i cementiranje

Implant protetika – konvencionalno otiskivanje i cementiranje

Centar omogućava praktičan rad na fantomima i specijalnim visokokvalitetnim modelima. Na kursevima se koriste najsavremeniji materijali, iz palete firme Ivoclar Vivadent i Vericom.

 

Svaki polaznik ima obezbeđenu: 

 Fantom glavu sa odgovarajućim modelom 

 Svoju stomatološku mašinu sa nasadnim instrumentom 

Reflektor 

LCD ekran za pracenje predavanja

Odgovarajuće instrumente i borere

Kasike za uzimanje otisaka

Maske, kape, rukavice, mantile za rad i sve ostalo što je potrebno

 

-ZA PRIJAVU I DODATNE INFORMACIJE-

+381 69/11-606-55

*broj mesta je ogranicen*

Kurs: IMPLANT PROTETIKA – KONVENCIONALNO OTISKIVANJE 

I CEMENTIRANJE

 

Predavač: Profesor doktor Aleksandar Todorović 

 

Datum održavanja kursa: 22.10.2022 godine (subota)

 

Mesto održavanja kursa: Trening centar Akord Dental, Skerlićeva broj 8, Kragujevac 

 

PROGRAM 10.00-19.00  

– Uvodna razmatranja –

Planiranje ugradnje implantata u skladu sa predvidjenom zubnom nadoknadom

Estetski i funkcionalni zahtevi

 

Pauza za ručak

 

Predavanje i praktican rad:

2D i 3D planiranje 

 

Predavanje :

Otisak u implant protetici

 

Praktican rad:

Upoznavanje sa komponentama za otiskivanje i njihov izbor

Otisak na nivou implantata i na nivou abatmenta

 

Demonstracija i praktican rad:

Otisak otvorenom i zatvorenom kasikom sa povezanim transferima (razliciti modaliteti)

 

Predavanje i praktican rad:

Cementiranje fiksnih nadoknada na implantatima

 

 18:00-19:00 

Pitanja i odgovori 

 

Svaki polaznik na kraju kursa dobija sertifikat Ivoclar-Vivadent. 

Predavač

Profesor
aleksandar todorović

Prof. dr Aleksandar Todorović je redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na diplomskoj, poslediplomskoj i specijalističkoj nastavi. Predaje fiksnu, mobilnu predkliničku i kliničku stomatološku preotetiku, implantologiju i kompjuterizovanu stomatologiju. Specijalista je stomatološke protetike. Magistar i doktor stomatoloških nauka Univerziteta u Beogradu.

Član je brojnih domaćih i internacionalnih stručnih udruženja i predsednik udruženja za kompjuterizovanu stomatologiju Srbije. Učestvovao je u preko 10 domaćih i evropskih naučnih projekata, od kojih je jedan i vodio. Napisao je preko 20 SCI radova, a na stručnim skupovima održao preko 300 predavanja. Rukovodi brojnim kontinuiranim edukacijama.