Adhese Universal System VivaPen

Adhese Universal je jednokomponentni, svetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija. Kompatibilan je sa svim tehnikama pripreme kaviteta: samojetkanje, selektivno jetkanje i potpuno jetkanje. Adhese Universal je dostupan u jedinstvenom VivaPen obliku isporuke za brzu i pouzdanu aplikaciju adheziva direktno u usta pacijenta. Gubitak materijala je minimalan, zbog čega je ovakav oblik pakovanja izuzetno ekonomičan.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU N/A Category

Description

Adhese Universal je jednokomponentni, svetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija. Kompatibilan je sa svim tehnikama pripreme kaviteta: samojetkanje, selektivno jetkanje i potpuno jetkanje. Adhese Universal je dostupan u jedinstvenom VivaPen obliku isporuke za brzu i pouzdanu aplikaciju adheziva direktno u usta pacijenta. Gubitak materijala je minimalan, zbog čega je ovakav oblik pakovanja izuzetno ekonomičan.