Adhese Universal VivaPen 1×2 ml

Adhese Universal je jednokomponentni, svetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija. Kompatibilan je sa svim tehnikama pripreme kaviteta: samojetkanje, selektivno jetkanje i potpuno jetkanje. Adhese Universal je dostupan u jedinstvenom VivaPen obliku isporuke za brzu i pouzdanu aplikaciju adheziva direktno u usta pacijenta. Gubitak materijala je minimalan, zbog čega je ovakav oblik pakovanja izuzetno ekonomičan.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU 5014 Category

Description

Adhese Universal je jednokomponentni, svetlom polimerizirajući univerzalni adheziv za svezivanje direktnih i indirektnih restauracija. Kompatibilan je sa svim tehnikama pripreme kaviteta: samojetkanje, selektivno jetkanje i potpuno jetkanje. Adhese Universal je dostupan u jedinstvenom VivaPen obliku isporuke za brzu i pouzdanu aplikaciju adheziva direktno u usta pacijenta. Gubitak materijala je minimalan, zbog čega je ovakav oblik pakovanja izuzetno ekonomičan.