Excite F

11.896,00 рсд

Excite F je svetlosno-polimerizujući adhezivni materijal sa dodatkom fluora za gleđ i dentin koji se koristi u kombinaciji sa Total-Etch tehnikom. Za direktne restauracije od kompozita i kompomera.

 


Category