Hemospon 40

Hemostatski sunđer napravljen sa liofilizovanim hidrolizovanim kolagenom (želatinom).

Indikacija: Hemospon je specijalno indikovan za hirurgiju zbog svoje visoke hemostatske i izlečujuće snage. Hemospon treba da se aplikuje u kavitet (duplju) gde je potrebna hemostaza.

Sastav: Želatin je svinjskog porekla.

Opis proizvoda: Hemospon je liofilizovan želatin, u kockastoj formi sa ne manje od 10 mg težine. Hemospon ima hemostatičku i akciju izlečenja i organizam ga potpuno apsorbuje unutar 15 dana. Spreman je za upotrebu, pojedinačno pakovan u mehurima.

Mehanizam delovanja: Hemospon bi trebao da se aplikuje kao absorbtivni hemostatik, upotrebljen da se smanji krvarenje. Njegova porozna struktura mu omogućava da ima visok kapacitet apsorcije tečnosti. On apsorbuje tečnost najmanje 50 puta njegove težine. Dobro je poznato da se krvni ugrušak formira zbog aglutinacije krvnih pločica na mestu krvarenja i takođe zbog aktivacije kaskade koagulacionih faktora. Hemospon radi kao matriks koji omogućava dodatno pojačanje formiranju krvnog ugruška. Pored ovih lokalnih efekata, proizvod nema drugih farmakodinamskih efekata.

Uputstvo za upotrebu: Aplikovati Hemospon u kavitet (duplja) gde se traži hemostaza. Ostaviti ga u kavitetu (duplji) dok se potpuno ne apsorbuje sto će se desiti unutar 15 dana.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU 8005 Category

Description

Hemostatski sunđer napravljen sa liofilizovanim hidrolizovanim kolagenom (želatinom).

Indikacija: Hemospon je specijalno indikovan za hirurgiju zbog svoje visoke hemostatske i izlečujuće snage. Hemospon treba da se aplikuje u kavitet (duplju) gde je potrebna hemostaza.

Sastav: Želatin je svinjskog porekla.

Opis proizvoda: Hemospon je liofilizovan želatin, u kockastoj formi sa ne manje od 10 mg težine. Hemospon ima hemostatičku i akciju izlečenja i organizam ga potpuno apsorbuje unutar 15 dana. Spreman je za upotrebu, pojedinačno pakovan u mehurima.

Mehanizam delovanja: Hemospon bi trebao da se aplikuje kao absorbtivni hemostatik, upotrebljen da se smanji krvarenje. Njegova porozna struktura mu omogućava da ima visok kapacitet apsorcije tečnosti. On apsorbuje tečnost najmanje 50 puta njegove težine. Dobro je poznato da se krvni ugrušak formira zbog aglutinacije krvnih pločica na mestu krvarenja i takođe zbog aktivacije kaskade koagulacionih faktora. Hemospon radi kao matriks koji omogućava dodatno pojačanje formiranju krvnog ugruška. Pored ovih lokalnih efekata, proizvod nema drugih farmakodinamskih efekata.

Uputstvo za upotrebu: Aplikovati Hemospon u kavitet (duplja) gde se traži hemostaza. Ostaviti ga u kavitetu (duplji) dok se potpuno ne apsorbuje sto će se desiti unutar 15 dana.