Programat CS3 Ivoclar Vivadent

Idealna pec za keramiku i kristalizaciju za stomatologe sa vecim zahtevima.

Posebno je razvijena za kristalizaciju IPS e.max CAD restauraciju. Pec se upravlja preko ekrana osetljivog na dodir. Programat CS3 sadrzi preko 30 programa, od kojih je jedan Speed program – koji kristalizuje IPS e.max CAD restauracije za manje od 15 minuta.

Odabir boje zuba se moze postici odmah, softver uporedjuje zub koji treba restaurirati sa tri unapred odabrana zuba.

Besuman rad koji stedi energiju.