Virtual Putty

Virtual je hidrofilni precizni VPS otisni materijal prve generacije koji nudi izuzetnu reprodukciju detalja i efikasnu ravnotežu fizičkih svojstava.

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU N/A Category